biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

Działając na podstawie § 17 pkt. 2 oraz § 20 pkt. g Statutu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 czerwca 2024 o godz. 10.00 – (pierwszy termin) i 10.15 (drugi) świetlicy nr 13 Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 8a.

I. Sprawy porządkowe
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
III. Budżet
1. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2023
2. Zatwierdzenie budżetu na rok 2024
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2. Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
V. Wolne Wnioski oraz propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia
VI. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VII. Zakończenie obrad Walnego Zebrania CzłonkówProsimy o potwierdzenie obecności lub nieobecności na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Stowarzyszenia
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Słamowir Mańkowski – Prezes
Marek Wiese – Wiceprezes
Krzysztof Rodzoch – Skarbnik
Krzysztof Pilarski - Sekretarz Zarządu
Henryk Salmonowicz - Członek Zarządu