biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/shortsea_kosa/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

22 września 2022 r. w hotelu Radisson Blu Hotel Szczecin odbyło się Forum Shortsea Shipping, które zgromadziło kilkudziesięciu uczestników.

Tematy, które zostały poruszone podczas spotkania:


Przegląd aktualnego stanu rynku frachtowego Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Określenie słabych i mocnych stron rynku, jego szans i zagrożeń rozwoju
Ocena dostosowania portów morskich do obsługi Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Ocena spójności systemu logistycznego polskich portów morskich
Ocena dostosowania przewoźników morskich do zmian zachodzących w systemie Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Ocena niezbędnych zmian innych uczestników rynku Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Zidentyfikowanie kierunków i uwarunkowań przemian rynku  Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu