biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 23 września 2021 roku, wybrano nowe Władze BP ŻMBZ:

Zarząd:

Prezes - Sławomir Mańkowski

Wiceprezes - Marek Wiese

Sekretarz - Krzysztof Pilarski

Skarbnik - Krzysztof Rodzoch

Członek Zarządu - Henryk Salmonowicz

 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Malinowska - Przewodnicząca Komisji

Andrzej Montwiłł - Wiceprzewodniczący Komisji

Juliusz Grabowski - Sekretarz Komisji