biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

Blisko 2000 gości zgromadziło XXIV Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej, którego głównym organizatorem było nasze Stowarzyszenie.

Kapituła, złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, w tym roku Nagrodę Honorową „Laur Bałtyku” przyznała Panu Jackowi Wiśniewskiemu – Dyrektorowi Naczelnemu  firmy Euroafrica. Uhonorowanie to jest wyrazem uznania za ponad 20-letnią działalność na rzecz gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju żeglugi promowej oraz serwisu Linii Zachodniej Afryki.  Pan Jacek Wiśniewski od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach Związku Armatorów Polskich, wcześniej jako Wiceprezes ZAP, obecnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ponadto aktywnie wspiera organizację Kongresu Morskiego w Szczecinie. Udzielał się również na forum międzynarodowym w pracach Europejskiego Zrzeszenia Armatorów ECSA oraz w pracach polskiej sekcji BIAC przy OECD.

Tradycyjnie Komitet Organizacyjny postanowił przyznać wyróżnienie „Bursztynowy Laury Bałtyku”. W tym roku wyróżnienie to otrzymuje Net Marine - Marine Power Service Sp. z o.o., za ogromny wkład w rozwój  morskiej branży remontowej jednostek pływających. W 2018 roku,  realizując swój cel konsolidacji rynku usług morskich,  Grupa Net Marine sfinalizowała zakup Spółki STOCZNIA POMERANIA w Szczecinie zwiększając tym samym swój potencjał w zakresie komplementarności oferowanych usług.

Fotorelacja z imprezy znajduje się na stronie www.herring.szczecin.pl