biuro@shortsea.pl

+48 501 148 430

Osoby zainteresowane uzyskaniem prezentacji przedstawionych podczas II Konferencji Naukowej „Odra i Nadodrze” 2019 ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU (KONCEPCJA 2.0) W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ, która odbyła się 18 kwietnia br., proszone są o kontakt na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.