biuro@shortsea.pl

+48 91 43 08 321

 

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA BIURO PROMOCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU:

 

Słamowir Mańkowski – Prezes

Marek Wiese – Wiceprezes

Krzysztof Anzelewicz - Wiceprezes

Krzysztof Urbaś – Sekretarz

Krzysztof Rodzoch - Skarbnik

Henryk Salmonowicz - Członek Zarządu

Krzysztof Pilarski - Członek Zarządu