Seminarium Bezpieczeństwo statków pasażerskich roro w dniu 3 października br.
28.09.2017.
BP ŻMBZ było Partnerem seminarium, które odbyło się 3 października o godz. 9.00 w Urzędzie Morskim w Szczecinie - Plac Stefana Batorego 4, sala 118. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.

Tematy poruszane podczas Seminarium:

-         Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w Konwencji SOLAS

-         Nowelizacja porozumienia „BALTIC MOU” (przewóz towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro wykonujących przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego)

-         Bezpieczny powrót statku pasażerskiego do portu – w świetle wymogów Konwencji SOLAS

-         Uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na statkach pasażerskich ro-ro

-         Zagrożenie bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie samochodowym statku pasażerskiego ro-ro - studium przypadku

-         Wpływ systemu ochrony obiektu portowego na zapewnienie bezpieczeństwa statków pasażerskich na przykładzie Terminala Promowego Świnoujście

-         Bezpieczne opuszczenie statku - koncepcja i rozwiązania