Biuro Promocji Zeglugi Morskiej Bliskiego Zasiegu Shortsea Promotion Centre Poland  Biuro Promocji Zeglugi Morskiej Bliskiego Zasiegu Shortsea Promotion Centre Poland
Polska wersja | English Version
 
 
 
 
 
Aktualności
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018 PDF Drukuj Email
14.05.2018.
7 czerwca br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  I. Sprawy porządkowe
1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
II. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017
2.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
III. Budżet
1.    Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2017
2.    Zatwierdzenie budżetu na rok 2018
IV. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu
2.    Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
IV.  Wolne Wnioski
V Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
VI. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków
 
Aktualności
Rejs z okazji Światowego Dnia Morza - 25.09.2018
BPŻMBZ było jednym ze współorganizatorów rejsu z okazji Światowego Dnia Morza „Nadodrzański Szczecin”. Celem spotkania było przybliżenie najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc naszego miasta widzianych od strony Odry i zastanowienie się, czy ich potencjał jest należycie zagospodarowany.
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018
7 czerwca br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
Czytaj całość…
 
Biuro Promocji Zeglugi Morskiej Bliskiego Zasiegu Shortsea Promotion Centre Poland
ul.Bytomska 7, pokój 33
70-603 Szczecin
tel.(91) 43 08 321 tel./fax. (91) 43 08 448
e-mail: biuro@shortsea.pl
 
 
Copyright © ShortSea 2007 Wykonanie bp8.pl